บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด"

บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับเช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ขาย โอน จำนอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด


99/77 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/77 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท หัวมุมระยอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด

ได้แก่ 0105558010524
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หัวมุมระยอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*