บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการซ่อมขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมจัดหาอะไหล่ของสินค้าตามที่ลูกค้าประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด


10/62 หมู่ที่ 13 ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/62 หมู่ที่ 13 ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558010532
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*