บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จัดหา เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด


142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 18 ห้อง 1806-1806เอ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 18 ห้อง 1806-1806เอ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558010567
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วอลตั้น กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*