บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด"

บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ ขายตั๋วเครื่องบิน ทางอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด


111/49 หมู่บ้านเฟิสโฮม ซอย 9 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/49 หมู่บ้านเฟิสโฮม ซอย 9 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด

ได้แก่ 0105558010575
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีซ่า แอร์บุ๊ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*