บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดการแข่งขันกีฬา การบริหารจัดการด้านสโมสรกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด


1404-1406-1408 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1404-1406-1408 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558010583
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอชแอล (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*