บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด"

บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า แผ่นอลูซิงค์ แผ่นเมทัลซีท แผ่นหลังคาดัดโค้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด


2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010613
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นนทชัย เม็ททอลโลหะภัณฑ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*