บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด"

บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด


31/2 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 8 เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/2 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 8 เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด

ได้แก่ 0105558010664
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอส บิลดิ้ง ทีม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*