บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด"

บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ปะกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนนายหน้า ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเตา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด


124/26 หมู่บ้านเสริมศิริ ซอยสายไหม 29 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/26 หมู่บ้านเสริมศิริ ซอยสายไหม 29 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด

ได้แก่ 0105558010672
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเชี่ยนร็อค พลังงาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*