บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด"

บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างผลิตและบริการซื้อสื่องานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ดิจิตอลทีวีและอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด


164/90 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

164/90 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด

ได้แก่ 0105558010699
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบสด์ออนแปดเก้าสอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*