บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด"

บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือดูแลฝึกหัดสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด


170/79 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

170/79 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010711
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*