บริษัท แอ็กซาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ็กซาย จำกัด"

บริษัท แอ็กซาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ็กซาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ็กซาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วง ซื้อ ขายทางอิเลคทรอนิคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ็กซาย จำกัด


919/375 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ็กซาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

919/375 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท แอ็กซาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ็กซาย จำกัด

ได้แก่ 0105558010788
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ็กซาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ็กซาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*