บริษัท ดั๊กเทล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดั๊กเทล จำกัด"

บริษัท ดั๊กเทล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดั๊กเทล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดั๊กเทล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับผลิตและเป็นที่ปรึกษา สื่อโฆษณาและสื่ออื่นๆ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดั๊กเทล จำกัด


12/16 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดั๊กเทล จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/16 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ดั๊กเทล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดั๊กเทล จำกัด

ได้แก่ 0105558010796
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดั๊กเทล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดั๊กเทล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*