บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด"

บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งขายปลีก ส่งออกนำเข้า จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ใหม่และเก่า พร้อมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด


6 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010834
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี บี เค มอเตอร์ไบค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*