บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด"

บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า หมึกทุกชนิดทุกประเภท สำหรับพริ๊นเตอร์ เครื่องพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด


3 อาคารแสนสบายคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 2111 ซอยรามคำแหง 64/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 อาคารแสนสบายคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 2111 ซอยรามคำแหง 64/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010842
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกลเลอรี่ อิงค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*