บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง และโลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด


72 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

72 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558010869
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิริพรบุตร เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*