บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การนำเข้า ส่งออก ผ้าดิบ ผ้าพิมพ์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด


2/16 ซอยเจริญกรุง 78 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/16 ซอยเจริญกรุง 78 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558010877
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจดไทย เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*