บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด"

บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าห้องพัก,อาคาร,สถานที่,พื้นที่ขายส่งและขายปลีก ร้านค้า ร้านอาหาร ที่จอดรถ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด


10 ซอย12 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอย12 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010885
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ประจวบ – กรรณิการ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*