บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด"

บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร การเดินสายไฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด


184/36 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

184/36 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด

ได้แก่ 0105558010893
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออลไลท์ แสงสว่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*