บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายซอฟแวร์รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


111/161 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/161 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010907
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทค โลจิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*