บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าและตัวแทนขายที่ดินเพื่อการปลูกสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


48 ซอยเพชรเกษม 39/3 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48 ซอยเพชรเกษม 39/3 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558010958
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*