บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด"

บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รื้อถอนอาคาร โรงงาน อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด


25/166 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/166 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด

ได้แก่ 0105558010982
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พอเพียงการโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*