บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด"

บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้กับหน่วยราชการ เอกชน และทหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด


127 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

127 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558011016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี.เอ.เอ็ม.แอคเซสเซอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*