บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด


901 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

901 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0105558011024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สดใสคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*