บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด"

บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่ายบริการขุดเจาะน้ำบาดาลเครื่องจักรกลการขุดเจาะน้ำทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด


78/194 ซอยวัชรพล 2 หมู่บ้านซิตี้็เซนส์ วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/194 ซอยวัชรพล 2 หมู่บ้านซิตี้็เซนส์ วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด

ได้แก่ 0105558011032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บัวแดง แมชชีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*