บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด"

บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจให้เช่ารถยนต์ และการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด


55/89 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/89 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีซีเอ แกรนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*