บริษัท ชาเขียว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาเขียว จำกัด"

บริษัท ชาเขียว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาเขียว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 14,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาเขียว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย และส่งออก เครื่องดื่มชาสมุนไพรและ สินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาเขียว จำกัด


40 ซอยสุทธินิเวศน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาเขียว จำกัด ตั้งอยู่ที่

40 ซอยสุทธินิเวศน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ชาเขียว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาเขียว จำกัด

ได้แก่ 0105558011067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาเขียว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาเขียว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*