บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด"

บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้บริการสอนภาษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด


95/26 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/26 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558011083
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครูตู่ โฮม เอดูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*