บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด"

บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด


300/47 เดอะลีฟ คอนโด ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/47 เดอะลีฟ คอนโด ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด

ได้แก่ 0105558011105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส38 อาร์คิเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*