บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด"

บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ กอล์ฟ ไม้กอล์ฟ รวมถึงอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด


59/560 หมู่บ้านปัญญาเลคโฮม ชั้นที่ 1 ซอยนิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/560 หมู่บ้านปัญญาเลคโฮม ชั้นที่ 1 ซอยนิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558011121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาเนกิเนโก๊ะกอล์ฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*