บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด"

บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการทางด้านบัญชี วางรูปแบบระบบบัญชี ให้คำแนะนำทางด้านบัญชีและภาษีอากรทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด


389 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 42 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

389 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 42 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105558011148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิลป์ สมาร์ท จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*