บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด"

บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด


377/8 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

377/8 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011156
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊ด อีทส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*