บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด"

บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด


525/53 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ตั้งอยู่ที่

525/53 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ได้แก่ 0105558011172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยศสรัลการบัญชีและภาษีอากร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*