บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่นและบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด


508/113 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

508/113 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558011181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเวอร์ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*