บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด


615/3 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

615/3 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558011211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*