บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด"

บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการรับเหมา ก่อสร้างบ้านเรือน,โครงสร้างอาคาร,ตึก,อสังหาริมทรัพย์ เช่น อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด


179/59 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด ตั้งอยู่ที่

179/59 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด

ได้แก่ 0105558011245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออล แอคชีฟเมนท์ แอนด์ แอสเซท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*