บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด"

บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด


646/22 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

646/22 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558011270
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิลเลีย สเตชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*