บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด"

บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร บาร์และไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด


650-652 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

650-652 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด

ได้แก่ 0105558011326
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สีลม ลีเชอร์ คลับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*