บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด"

บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด


18/92 ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/92 ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด

ได้แก่ 0105558011369
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*