บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2986 O ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2986 O ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558011385
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลเด้น เครสเซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*