บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด"

บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ รีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด


55/2 ซอยศูนย์วิจัย 2 (เพชรบุรี 47 แยก 2) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/2 ซอยศูนย์วิจัย 2 (เพชรบุรี 47 แยก 2) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด

ได้แก่ 0105558011393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปลื้มวิจิตร (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*