บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด"

บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจตัวแทนผูัรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครบวงจร ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด


112 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

112 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์แพลน โลจิสติคส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*