บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด"

บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบรรจุก๊าซประเภทสถานีบริการน้ำมัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด


9 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด

ได้แก่ 0105558011431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีซัส เฟิร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*