บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด"

บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดทำค่ายมวย จัดทำการแข่งขันและโปรโมเตอร์ในการจัดแข่งขันมวย และกีฬาอื่นๆ จัดสอนค่ายมวย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด


291/3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

291/3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011440
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ราชานนท์ – อาร์แอร์ไลน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*