บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด


63 ซอยพรหมราษฎร์ 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

63 ซอยพรหมราษฎร์ 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0105558011466
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช.จักรพงษ์ ก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*