บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ส่งออก กาวน้ำ ทองเหลือง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


603/98 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

603/98 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558011504
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซียงกุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*