บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าโรงแรมอพาร์ทเม้นท์คอนโดมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด


72 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

72 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558011512
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*