บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย ผลิต นำเข้า ส่งออก ชุดยูนิฟอร์ม หมวก ถุงมือ รองเท้า ชุดปลอดเชื้อ พรมยาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด


2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558011521
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลาสตัน (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*