บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด"

บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 45,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย โอน จำนอง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด


2098/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด ตั้งอยู่ที่

2098/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด

ได้แก่ 0105558011555
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.บี.บี.บี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*