บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด"

บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตกระเป๋าจากวัสดุหนังแท้และหนังเทียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด


756/74 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

756/74 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด

ได้แก่ 0105558011628
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสวายพี แฮนด์เมด อินดัสเทรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*