บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด


98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3726 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3726 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558011644
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*